RECYKLING ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

17. KONFERENCJA

REJESTRACJA

29-30 MARCA 2023
UNIEJÓW I ONLINE

Dni
Godzin
Minut
Sekund

DO
KONFERENCJI
POZOSTAŁO:

Przycisk

W RAZIE PROBLEMÓW Z TRANSMISJĄ ONLINE PROSIMY O KONTAKT

w.wisniewska@abrys.pl lub tel. +48 784 036 988

205

UCZESTNIKÓW

DNI KONFERENCJI

2

ZAKUP
MATERIAŁÓW KONFERENCYJNYCH

IconIcon Icon Icon
ZOBACZ POPRZEDNIĄ
EDYCJĘ 2022

+

WYJAZD STUDYJNY

1 DZIEŃ OBRAD

Dlaczego warto wziąć udział?

17. Konferencja Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się w formie hybrydowej w dniach 29-30 marca 2023 r. w ApartHotel Termy Uniejów ****oraz online.

„Czarne łabędzie” nie omijają żadnej branży. Mamy ich nietypowe całe stado, ponieważ po pandemii przyszedł kryzys z łańcuchami dostaw, potem wojna, inflacja i problemy z dostawami energii.

W tym niełatwym czasie organizujemy XVII edycję konferencji „Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”. Co roku mamy ambicję, aby było to najważniejsze forum wymiany wiedzy i doświadczeń w temacie ZSEE. Pozostajemy przy dwudniowej formule konferencji, którą zorganizujemy w nowym miejscu, innym czasie i trochę innej tematyce. Jednym z ciekawszych punktów programu będzie wizytacja najnowocześniejszej fabryki produkującej na cały świat nowoczesne AGD.

W gronie uczestników, prelegentów, panelistów i tzw. Key Note Speakers znajdą się przedstawiciele wszystkich interesariuszy rynku ZSEE. Jak zwykle największą grupę stanowić będą osoby reprezentujące recyklerów, zakłady przetwarzania, organizacje odzysku i producentów. Wspólnie
z Abrys wytypowaliśmy także przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej oraz posłów, którym chcemy podczas konferencji zadać istotne dla branży pytania. Osobiście zaproszę po raz pierwszy kupców reprezentujących producentów, którzy z jednej strony negocjują z dostawcami surowców (recyklerami), a z drugiej zlecają w wielomilionowych kontraktach organizacjom odzysku usługi polegające na spełnianiu ich rocznych obowiązków zbiórki i przetwarzania ZSEE.

Tematyka będzie różna. Nie uciekniemy od omówienia typowych dla branży zagadnień. Z racji nowelizacji Dyrektywy WEEE omówimy proponowane zamiany prawne i wskażemy nasze lokalne zagrożenia. Zaproponujemy usprawnienie systemu raportowania i funkcjonowania BDO. Przeanalizujemy skuteczność akcji edukacyjnych. Zapytamy o skalę szarej strefy. Nawiążemy do innych branż odpadowych i skupimy się na obszarach wspólnych, jak chociażby ROP. Będziemy skoncentrowani na elektrorecyklingu, ale spojrzymy też szerzej na środowisko naturalne, klimat, GOZ
i ESG, których to pojęć ZSEE jest niezmiernie ważnym elementem.
Będzie ciekawie. Zapraszam.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI

Wojciech Konecki, Dyrektor Rady Programowej Konferencji ZSEE

28 MARCA

29 MARCA

30 MARCA

20.00
ABRYSówka!

- Obrady merytoryczne 10:00-17:00
- Kolacja w Restauracji
20:00 - 22:00

Wyjazd studyjny

do BSH Fabryki Suszarek

Dobre wspomnienia :)

CO WAS CZEKA NA KONFERENCJI?

Wojciech Konecki
Prezes Zarządu APPLiA Polska Związek Pracodawców AGD, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej

Dyrektor Programowy Konferencji

Piotr Matuszewski
Dyrektor ds. rozwoju
Abrys

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

Bartosz Kubicki
Prezes Zarządu Elektrorecykling,
Przewodniczący Rady Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

dr inż. Robert Wawrzonek
Prezes Zarządu ELECTRO-SYSTEM Organizacja Odzysku ZSEiE

PROGRAM KONFERENCJI

PIERWSZY DZIEŃ OBRAD 29.03.2023 r.
(ŚRODA)

ApartHotel Termy Uniejów**** (ul. Termalna 1, 99-210 Uniejów)

10:00

Otwarcie obrad konferencji
Robert Rosa, Wiceprezes Zarządu Abrys
Wojciech Konecki, Prezes Zarządu APPLiA Związek Pracodawców AGD, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, Dyrektor Programowy konferencji

SESJA 1: TUTAJ WPISZ NAZWĘ SESJI

Prowadzący: Wojciech Konecki, Prezes Zarządu APPLiA Związek Pracodawców AGD, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, Dyrektor Programowy konferencji

10:10

Wystąpienie otwierające obrady. Kierunki dyrektywy WEEE i przyszłego polskiego prawodawstwa dotyczącego branży ZSEE
dr Andrzej Grzyb, Poseł na Sejm

10:30

Jak producenci AGD organizują i finansują system zbiórki ZSEE oraz jakie są ich oczekiwania?Marek Maksymiuk - Kitchen Channel Sales and Category Management Director BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o (marki Bosch Siemens Gaggenau)

10:50

BDO jako ważny element systemu zbierania ZSEE w Polsce
Krystian Szczepański, Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego

11:10

Rozszerzona Odpowiedzialność Wprowadzających ZSEE – teoria, praktyka, szanse i wyzwania
dr inż. Robert Wawrzonek, Prezes Zarządu ELECTRO-SYSTEM Organizacja Odzysku ZSEiE, Prezes Zarządu Związku Pracodawców ELEKTRO-ODZYSK

11:30

Gdzie jest nasz wspólny punkt, czyli czy branża ZSEE posiada analogiczne cele
Bartosz Kubicki, Prezes Zarządu Elektrorecykling, Przewodniczący Rady Klastra GospodarkiOdpadowej i Recyklingu

11:50

Przerwa na kawę

12:20

Jak zwiększyć poziom odzysku cennych materiałów podczas procesu recyklingu ZSEiE przy wykorzystaniu sorterów optycznych?
Jakub Chwalewski, TOMRA

12:40

Przetwarzanie zużytego sprzętu chłodniczego w Zakładzie Przetwarzania ZSEiE Biosystem SA
Przemysław Lebiecki, Biosystem SA

12:50

Ekoprojektowanie produktów zrównoważonych – nowe ramowe przepisy unijne. Cyfrowy paszport produktu, nowy zestaw wymogów produktowych (poziom recyklatu, indeks naprawialności), nowy zakres produktowy
Radosław Maj, Project Manager, APPLiA Związek Pracodawców AGD

13:10

Rewizja dyrektywy WEEE. Zapowiedź zmian i szeregu wyzwań dla przemysłu. Zmiana polskich przepisów dotyczących rozporządzenia paneli fotowoltaicznych i rozporządzenia bateryjnego. dr Sergiusz Urban, Radca prawny, WKB Lawyers

Icon

Zobacz Prelegenta i opis wystąpienia

Notka bio:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam hendrerit magna eget erat pellentesque ornare. Donec non fermentum erat. Integer quis sapien et dolor porta accumsan. Ut nec gravida dui. Pellentesque mi tortor, imperdiet at nisi sit amet, sagittis euismod eros. Etiam eget est tincidunt, luctus orci ac, porta nunc. Nulla lobortis odio in nibh finibus, et iaculis nisl dapibus.Morbi aliquam rutrum dui, sit amet gravida lacus rutrum sed. Pellentesque sem neque, sodales vitae odio malesuada, hendrerit sodales purus. Aliquam fringilla maximus purus et rhoncus.


Opis wystąpienia

Nazwa jednostki

Imię i nazwisko

13:25

Panel Ekspertów ZSEE - zebranie wniosków

Wyzwania dla systemu zbierania ZSEE w Polsce

Prowadzący: Wojciech Konecki, Prezes zarządu APPLiA Związek Pracodawców AGD

Zagadnienia:
- czy popyt na odpady nadal przewyższa podaż, czy osiągniemy poziomy zbiórki ZSEE, czy zapłacimy kary?
- jaka jest skala szarej strefy w Polsce i czy bez niej raportowalibyśmy takie rekordowe wyniki?
- zmiany po wprowadzeniu Rozporzadzenia dotyczącego paneli fotowoltaicznych i zdjęciu z rynku zamówień na 100 tysięcy ton ZSEE. Jak wcześniej było to realizowane?
- Czy jest potrzebny nowy fundusz na realizację obowiązków przyszłych odpadów „sierocych” (panele, pompy ciepła itp.)? Jeżeli tak, to kto będzie jego dysponentem?
- jakie zmiany powinna wnieść nowa Dyrektywa WEEE? Rewolucyjne czy kosmetyczne?

Eksperci:
Krystian Szczepański, Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego
dr inż. Robert Wawrzonek, Prezes Zarządu ELECTRO-SYSTEM Organizacja Odzysku ZSEiE
Bartosz Kubicki, Prezes Zarządu Elektrorecykling, Przewodniczący Rady Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu


14:15

Czas na pytania

14:00

Przerwa na lunch

15:00

ZeroWasteIT – zanim urządzenia staną się odpadem. Wyzwania i szanse związane z reużyciem urządzeń. Nowa, kompleksowa usługa Interzero Polska
Marek Zadrąg, ICT Account Manager, Interzero

15:10

Budowa gospodarki obiegu zamkniętego dla urządzeń chłodniczych (lodówek)
z wykorzystaniem technologii recyklingu chemicznego
Dorota Pawlucka, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

15:20

Demontaż termiczny poprzez zgazowanie jako alternatywna metoda recyklingu zużytego sprzętu
dr inż. Piotr Mońka, Prezes Zarządu EKO PM

15:30

Odzysk metali ziem rzadkich z ZSEE. Szanse, koszty i bariery wzrostu
Zbigniew Milkiewicz, Prezes Zarządu, Strategic Metals

15:50

Główne trendy rynku ZSEE oraz role uczestników systemu. Finanse i statystyki. Sytuacja po wprowadzeniu rozporządzenia dotyczącego paneli
Wojciech Konecki, Prezes Zarządu APPLiA Związek Pracodawców AGD

16:05

Podsumowanie konferencji
Dyrektor Programowy konferencji

16:10

Losowanie nagród za wypełnienie ankiet

16:15

Zakończenie konferencji

20:00

Kolacja w restauracji Browar Wiatr

DRUGI DZIEŃ WYJAZDOWY 30.03.2023 r.
(CZWARTEK)

Zwiedzanie BSH Fabryki Suszarek (ul. Lodowa 103, 93-228 Łódź)

Liczba miejsc na wyjazd i zwiedzanie fabryki jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy udziału uczestnika w tej części programu - zgodnie z wymaganiami przedsiębiorcy prowadzącego zakład.

09:00

Zbiórka przed hotelem dla osób podróżujących autokarem

09:10

Przejazd autokarem do fabryki

10:30

Zwiedzanie fabryki

12:00

Poczęstunek

12:45

Zakończenie zwiedzania i powrót do hotelu

14:00

Przyjazd do hotelu

SESJA: TUTAJ WPISZ NAZWĘ SESJI

14:40

Przerwa na lunch

WYJAZD STUDYJNY W DNIU 30.03.2023 DO
BSH FABRYKI SUSZAREK

ul. Lodowa 103, 93-228 Łódź

Najmłodsza łódzka fabryka osiąga kolejny rekord produkcji. Zbliżając się do wyprodukowania
22 milionowego urządzenia, pracownicy fabryki Suszarek w ramach uczczenia tej okoliczności zasadzili 22 dęby, które symbolizują długowieczność i moc… to cechy charakterystyczne również dla naszych suszarek do ubrań.
Drzewa, które zostały zasadzone na terenie fabryki od strony ul. Ossendowskiego będą nam przypominały o rozwoju fabryki i kolejnych krokach milowych w jej historii. Poprawiamy jakość życia w domach milionów konsumentów na całym świecie dostarczając energooszczędne urządzenia suszące. Dbamy by nasze  procesy  i  technologie  zużywały  minimalną  ilość  zasobów  naturalnych,
a świętowanie jest symbolem odpowiedzialności za środowisko lokalne – powiedział Paweł Adamowicz, Dyrektor Fabryki Suszarek.
To jedno z wielu działań potwierdzających, że pracownikom Fabryki Suszarek, podobnie jak wszystkim pracownikom BSH zależy na środowisku naturalnym. Troska przejawia się w różny sposób… spójrzmy na suszarki do ubrań.

Ile prądu potrzebuje suszarka?
Wyliczenia pokazują, że wbrew obiegowym opiniom, suszarki nie pobierają wiele energii elektrycznej. Te najbardziej energooszczędne wykorzystują 193,0 kWh rocznie**. Głównie dzięki pompie ciepła, która jest obecnie jednym z najoszczędniejszych źródeł grzania. Nasze suszarki, oprócz tego rozwiązania, posiadają innowacyjny system samooczyszczenia (tzw. SelfCleaning Condenser™). Dzięki niemu poprzez cykliczne czyszczenie wymiennika ciepła w suszarce, urządzenie utrzymuje niezmiennie niskie zużycie energii przez cały czas użytkowania.

Nie tylko urządzenia...
Działanie na rzecz środowiska nie kończy się na projektowaniu i produkcji energooszczędnych urządzeń, również podejmowane przez nas akcje są przyjazne środowisku. Od niedawna fabryka suszarek wraz z fabryką pralek korzystają z ogrzewania pochodzącego z odnawialnych źródeł energii, m.in. z biomasy. Zmiana oznacza ograniczenie rocznej emisji CO2 do atmosfery o prawie 5000 ton. Zużycie energii elektrycznej zmaleje natomiast o wartość jaką rocznie zużywa około 2000 gospodarstw domowych.

Ponadto…
Od 2020 r. wszystkie fabryki, magazyny i biura BSH na świecie są neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla. Oznacza to, że każdy produkt BSH powstaje bez pozostawiania śladu węglowego. Zastępujemy zielonymi źródłami 63 procent energii, a pozostałe 37 procent jest kompensowane przez projekty z certyfikatami Gold Standard i Verified Carbon Standard. W Polsce nasze fabryki są zasilane energią elektryczną jedynie z odnawialnych źródeł, przede wszystkim, z farm wiatrowych. 


Podczas zwiedzania obowiązuje obuwie ochronne
z metalową wkładką na czubku buta.

REJESTRACJA

UDZIAŁ STACJONARNY

W KONFERENCJI

1190 zł

UDZIAŁ ONLINE
W KONFERENCJI

499 zł

 • dostęp do platformy konferencyjnej
  z transmisją konferencji na żywo,
 • możliwość odtworzenia nagrania obrad na platformie po zakończeniu konferencji,
 • dostęp do prezentacji prelegentów.
REJESTRACJA
 • uczestnictwo w wykładach,
 • komplet materiałów konferencyjnych i promocyjnych,
 • dostęp do platformy konferencyjnej z transmisją konferencji na żywo,
 • możliwość odtworzenia nagrania obrad na platformie po zakończeniu konferencji,
 • dostęp do prezentacji prelegentów,
 • wyżywienie w dniach 29.03-30.03.2023 r. (29.03.2023 r. – przerwa kawowa, lunch, kolacja
  w restauracji)
 • udział w imprezach towarzyszących
 • udział w wyjeździe technicznym
  w dniu 30.03.2023 r.
REJESTRACJA

1463,70zł brutto

613,77zł brutto

MIEJSCE KONFERENCJI
I ZAKWATEROWANIE

Hotel
ApartHotel Termy Uniejów****

Ul. Termalna 1, 99-210 Uniejów

ApartHotel Termy Uniejów**** to miejsce, które powstało z myślą o relaksie
i wypoczynku. Zaledwie 300 metrów od hotelu znajdują się Termy, w których można spędzić miło czas po intensywnym dniu obrad merytorycznych.


Koszt zakwaterowania ze śniadaniem:
Pokój 1-osobowy: 367,20 zł brutto za dobę
Pokój 2-osobowy: 421,20 zł brutto za dobę

Rezerwacja na hasło ABRYS:

+48 721 001 001 lub +48 505 784 996
rezerwacje@aparthotel-termyuniejow.pl

ODWIEDŹ STRONĘ HOTELU

ABRYSÓWKA

28.03.2023r.
(WTOREK)
20:00

Zapraszamy na nieformalne spotkanie integracyjno-zapoznawcze, które tradycyjnie odbędzie się dzień przed rozpoczęciem konferencji.
Abrysówka to doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów biznesowych oraz mile spędzonego czasu wśród ekspertów w branży.

Kolacja w restauracji Browar Wiatr

29.03.2023r.
(ŚRODA)

20:00

ul. Dąbska 49, 99-210 Uniejów


Browar restauracyjny WIATR to miejsce gdzie można spróbować tradycyjnych lokalnych dań, których smak pamiętamy z dzieciństwa. Wypić łyk orzeźwiającego piwa. A później odetchnąć pełną piersią krystalicznym, uniejowskim powietrzem.

Piwo w Browarze Wiatr warzą wyłącznie z najlepszych, odpowiednio wyselekcjonowanych słodów
i chmieli, pochodzących od sprawdzonych dostawców. Krystalicznie czystą wodę czerpią z własnego ujęcia. Piwo powstaje w tradycyjny sposób, w oparciu o opracowane przez nich receptury, pod czujnym okiem doświadczonego piwowara. Nie jest filtrowane, ani poddawane procesowi filtrowania. Uczestnicy będą mogli spróbować wszystkich piw produkowanych w browarze. Czeka nas piwna uczta!

Termy Uniejów - gorące źródła

Pozytywne właściwości wody termalnej znane są już od starożytności. Skorzystaj ze zdrowotnych źródeł
i rozkoszuj się chwilą relaksu

PATRONI
I PARTNERZY KONFERENCJI

ORGANIZATOR

WSPÓŁORGANIZATOR

PARTNER GENERALNY

PATRONAT HONOROWY

PARTNER SPECJALNY

PARTNERZY

SPONSOR NAGRÓD ZA ANKIETY

PATRONAT BRANŻOWY

PATRONAT MEDIALNY

W NASZYCH MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

DOŁĄCZ DO WYDARZENIA

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz do mnie

Marta Kazimierczak

project manager
koordynator wydarzenia

Kontakt w kwestiach organizacyjnych

784 036 989

Icon

m.kazimierczak@abrys.pl

Icon
Napisz do mnie

Paulina Wolna

zastępca kierownika
współkoordynator wydarzenia

Kontakt w kwestiach merytorycznych

881 932 976

Icon

p.wolna@abrys.pl

Icon
Napisz do mnie

Łukasz Kawa

menadżer ds. promocji
i sponsoringu

Kontakt dla Partnerów wydarzenia, promocja

608 376 797

Icon

l.kawa@abrys.pl

Icon