Współorganizator:

Organizator:

Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

15. Konferencja

14 kwietnia 2021 r.

O N L I N E

O konferencji

15.

edycja naszej konferencji dotyczącej elektrorecyklingu,

Pracujemy w biznesowym środowisku, które determinowane jest ciągle zwiększającymi się celami prawodawców oraz oczekiwaniami społeczeństwa. Każdego dnia spełniać musimy środowiskowe normy inwestując prywatne środki finansowe. Każdego dnia uczestniczymy w ostrej grze rynkowej obejmującej cały obieg produktów zapoczątkowany w punktach zbierania,
a kontynuowany w zakładach przetwarzania u recyklerów.

Tym razem skupimy naszą dyskusję na pojawiającym się problemie braku niektórych typów odpadów, skuteczności raportowania, audytach oraz nowym prawie związanym
z rozszerzoną odpowiedzialnością wprowadzających. Niestety, po raz kolejny zastanowimy się jak można przeciwdziałać odradzającej się szarej strefie i podyskutujemy o bardziej efektywnym systemie edukacji środowiskowej.

W tym roku proponujemy formułę online, dając naszym gościom jak zwykle wysoki poziom merytoryczny, studyjną realizację oraz możliwość zadawania pytań poprzez chat i dyskusji w wirtualnych kuluarach.

Wojciech Konecki

Prezes Zarządu APPLiA Polska

Związek Pracodawców AGD

Do wymiany poglądów zapraszamy wszystkich, dla których temat ZSEE jest istotny.

odbędzie się w czasie szczególnym. Nie spotkamy się osobiście, ale nie przeszkodzi nam to w omówieniu najbardziej pilnych tematów, ponieważ życie wokół nas toczy się niezmiennie,
a nawet w niektórych aspektach przyspiesza.

Program naszej konferencji

Zapoznaj się!

Przewodniczący Rady Programowej

Wojciech Konecki

Prezes Zarządu APPLiA Polska Związek Pracodawców AGD

14 kwietnia 2021 r., środa

9:00 Otwarcie konferencji

Wprowadzenie. Robert Rosa, Abrys oraz Wojciech Konecki, APPLiA Polska Związek Pracodawców AGD

Prowadzący konferencję: Wojciech Konecki, APPLiA Polska Związek Pracodawców AGD

Sesja 1 Rynek ZSEE - stan aktualny i perspektywy rozwoju

9:15 Wystąpienie wprowadzające - Marzena Berezowska, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

9:45 Wyzwania stojące przed zakładami przetwarzania - Katarzyna Błachowicz, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowy Klaster Kluczowy

9:30 Obowiązki międzynarodowych i krajowych wprowadzających SEE w kanale rynku e - commerce oraz w nowych kategoriach produktowych - Sergiusz Urban, WKB Lawyers

10:00 Równowaga popytu i podaży na rynku ZSEE. Perspektywy wzrostu obowiązków zbierania i przetwarzania oraz ich wpływ na koszty gospodarowania ZSEE - Grzegorz Skrzypczak, ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA

10:20 Panel dyskusyjny - rynek ZSEE w zmieniającej się rzeczywistości i otoczeniu prawnym

Prowadzenie: Tomasz Szymkowiak, Przegląd Komunalny

Uczestnicy:

- Paweł Sosnowski, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

- dr inż. Krystian Szczepański, Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy

- Grzegorz Skrzypczak, ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA

- Katarzyna Błachowicz, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowy Klaster Kluczowy


Tematy:

1. Czy obostrzenia COVID oraz pojawienie się nowych kategorii produktowych zagrażają realizacji obowiązków w 2021 roku?

2. Jakie obowiązki w zakresie ZSEE mają platformy e - commerce?

3. Czy tzw. "modulated fees", czyli zmienne stawki KGO zmienią rynek ZSEE?

 4. Czy BDO spełnia swoje funkcje w walce z szarą strefą?

11:05 Przerwa

Sesja 2 Rynek ZSEE - wyzwania i nowe perspektywy

11:20 Wprowadzający sprzęt - obowiązki, ryzyka, szanse - Wojciech Konecki, APPLiA Polska Związek Pracodawców AGD

11:55 Kierunki digitalizacji gospodarki odpadowej na przykładzie WasteMaster - Jakub Łańcucki, WasteMaster

12:10 Funkcjonowanie zakładów przetwarzania ZSEE w czasie epidemii COVID - 19 - dr inż. Robert Wawrzonek, REMONDIS Electrorecycling

11:40 Zakład przetwarzania ZSEE ogniwem gospodarki obiegu zamkniętego - system elektryczny śmieci - Krzysztof Kieszkowski, MB Recycyling

12:25 Czas na dyskusję

12:55 Przerwa

Sesja 3 Budowanie przyszłości rynku ZSEE

13:10 Panel dyskusyjny

Prowadzenie: Wojciech Konecki, APPLiA Polska Związek Pracodawców AGD

Uczestnicy:

- dr inż. Robert Wawrzonek, REMONDIS Electrorecycling

- Julia Patorska, Partner Associate Deloitte

- Sergiusz Urban, WKB Lawyers


Tematy:

1. Czy regulator jest w stanie przedstawić potencjalnym inwestorom podstawowe dane o rynku ZSEE?
Ile zużytego sprzętu jest na rynku w Polsce?

2. Jaka jest faktyczna zdolność przetwórcza zakładów przetwarzania w Polsce?

3. Czy nowe inwestycje są potrzebne? Jeśli tak, to w jakich grupach produktowych?

4. Zmieniająca się struktura grup ZSEE i zmiana struktury wprowadzających, czy legislacja za tym nadąża?

5. Sprzeczne interpretacje Marszałków Województw.

6. E - commerce i nowi wprowadzający nowych kategorii - kierunki w rozwoju szarej strefy.

7. KGO a inne opłaty śmieciowe.

8. Czy system opłat produktowych zagraża rozwojowi rynku ZSEE?

14:00 Zakończenie konferencji

Pobierz program!

PROGRAM

Informacje organizacyjne

Pobierz

Poznaj naszych partnerów

Partnerzy

Partner Generalny

Patronat medialny

Współorganizator

Partnerzy

Patronat Honorowy

dr Andrzej Grzyb

Poseł na Sejm RP

Zarejestruj się!

ZSEE 2021 wiedza    doświadczenie    większe możliwości

Skontaktuj się z nami

- a my chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Menedżer ds. promocji i sponsoringu


+48 608 376 797

Łukasz Kawa

Julia Gostyńska

Koordynator Konferencji


+48 784 036 990

j.gostynska@abrys.pl

l.kawa@abrys.pl

Do konferencji pozostało

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy